Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Topmoderne domicil til frontløber inden for grøn energi

Green Hydrogen Systems er en central aktør i den grønne omstilling. Virksomheden designer og producerer elektrolysemoduler, der kan omdanne vedvarende energi og vand til bæredygtig brint. RUM har tegnet en udvidelse af firmaets hovedkvarter i Kolding. Med større og topmoderne faciliteter til produktion og administration kan udviklingen af grøn energi for alvor få vind i sejlene.

Fremadstormende frontløber

Green Hydrogen Systems (GHS), der har eksisteret siden 2007, er en af frontløberne inden for grøn energi. Virksomheden udvikler og producerer avancerede elektrolysemoduler, der kan omdanne elektricitet fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller til grøn brint. Grøn brint kan bl.a. bruges i industrien og som bæredygtigt brændstof i transportsektoren. GHS bidrager dermed væsentligt til den grønne omstilling og målsætningen om et C02-neutralt samfund i 2050.

I januar 2021 flyttede GHS ind i deres nye hovedkvarter i Kolding, men pladsen er allerede blevet for trang til den hurtigt voksende virksomhed, der de seneste år er gået fra 20 til 175 medarbejdere og forventer at runde 300 medarbejdere de kommende år.

RUM har tegnet et projekt, hvor de eksisterende faciliteter udvides. Administrationen får en tilbygning, der etableres fire nye produktionshaller, og der anlægges nye rekreative udearealer. Designet og disponeringen sikrer, at der i fremtiden er mulighed for yderligere udvidelse af produktion og administration. Det nye byggeri sigter mod at blive certificeret til DGNB-Guld.

Et åbent hus med fleksible rammer

En vigtig målsætning for RUM har været at skabe et åbent hus med fleksible rammer, der fordrer samarbejde og møder mellem mennesker.

”Vi har ønsket at skabe et moderne og transparent hus, hvor medarbejderne i dagligdagen møder hinanden, når de bevæger sig rundt i kontorlandskabet, i de planlagte sociale aktivitetszoner og i de nye rekreative udearealer,” fortæller projektchef Jakob Ivan Larsen fra RUM og fortsætter:

”Med udgangspunkt i principperne for future ways of working har vi skabt optimale rammer, der understøtter et dynamisk arbejdsflow med skiftende behov. En kombination af faste og flex arbejdspladser, små fokusrum, telefonbokse og ad-hoc mødelokaler giver medarbejderne maksimal fleksibilitet.”

Både arkitektonisk og i disponeringen af husets forskellige funktioner er der skabt åbne rammer og rum, der indbyder til møder og samvær med kollegaer, samarbejdspartnere og kunder – inde og ude.

Et atrium med store vinduer bevæger sig op igennem huset, hvor en skulpturel orange hovedtrappe forbinder etagerne. En bred amfitrappe forbinder stueetagen med den åbne kantine, hvor der er udgang til en stor terrasse, orangeri og en walk and talk-bro rundt i landskabet. På nederste niveau er reception, møde- og konferencelokaler, lounge, café, kantine og Green Hydrogen Academy til undervisning. På mellembygningen, der forbinder den eksisterende og nye kontorfløj, er en tagterrasse med kig ud over det fredede landskab og ind i huset.

Involverende brugerproces og opbygning af ny kultur

Det moderne kontorhus skal understøtte opbygningen af en ny kultur, hvor medarbejderne fra de forskellige afdelinger i højere grad end tidligere møder hinanden og arbejder på nye måder. RUM har derfor gennemført en omfattende brugerproces, der har involveret ledelsen og repræsentanter fra alle faggrupper.

Gennem interviews, workshops og møder er alles ønsker og ideer blevet hørt og inddraget i udviklingen af projektet. Medarbejderne har således fået indflydelse på udformningen af huset, ejerskab til projektet og forståelse for de nye rammer og arbejdsforhold.

Hos Green Hydrogen System ser man frem til at tage de nye faciliteter i brug, når byggeriet er færdigt i 2023. Den involverende brugerproces har skabt fundamentet for, at det nye byggeri bliver en succes, mener administrerende direktør Sebastian Koks Andreassen:

”Det har været helt afgørende at inddrage og engagere medarbejderne i udviklingen af projektet. Det har RUM formået på en meget overbevisende, imødekommende og respektfuld måde. De har dygtigt sat sig ind i og forstået vores forretning og de opgaver og arrangementer, som huset kommer til at danne rammen for, og de har guidet os godt igennem hele udviklingsprocessen.

Ledelse og medarbejdere fra alle faggrupper er blevet involveret og lyttet til, og RUM har udvist stor respekt for alles ønsker og idéer. Den positive proces skaber et godt fundament for, at vi kan indtage de nye rammer og i fællesskab opbygge en god virksomhedskultur,” lyder det fra Sebastian Koks Andreassen.

Om projektet

  • Modernisering og udvidelse af Green Hydrogen Systems’ virksomhedsdomicil i Kolding. Ny tilbygning med 3.500 m² administration og 10.000 m² produktion. Ombygning af 1.550 m² administration og 3000 m² produktion og testbygning. Udearealer på en 6 hektar stor grund.
  • Der sigtes mod DNGB Guld-certificering.
  • Ibrugtages sommeren 2023.
  • Udføres i samarbejde med Kjæhr & Trillingsgaard og Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma.