Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Turbinen vinder arkitektur pris

Hvert andet år uddeles Randers Kommunes arkitekturpris til projekter, som i særlig grad udmærker sig. Arkitekturprisen uddeles i forbindelse med Arkitekturens Dag. Temaet for dette års udgave af Arkitekturens Dag i Randers var “By i forandring – fra industri til bydele.”  I år gik arkitekturprisen til Randers’ regionale spillested, Turbinen.

Det professionelle spillested er resultatet af om- og udbygning af eksisterende 900 m2 bygning i tilknytning til musik- og teaterhuset Værket. Værket råder over en række historiske kulturbygninger og fem sale samlet centralt i byen i det, som tidligere husede Randers Elværk.

I forbindelse med præmieringen af Turbinen udtalte dommerkomiteen:

”Det aflæses i alle de mange dedikerede og gennemtænkte løsninger, at netop et godt samarbejde mellem arkitekt og en engageret bygherre har været nøglen til Turbinens mange kvaliteter. Randers har fået et spillested, der sætter efterlignelsesværdige standarder for spillesteder af samme størrelse”.

Læs mere om Randers Kommunes arkitekturpris 2017.

Den overordnede arkitektoniske vision for om- og tilbygningerne af Turbinen har været at fremhæve og forstærke fortællingen om det gamle indu­strianlæg omkring Værket og selve Turbinebygningen. Det samlede bygningskompleks har fastholdt sin karakter og identitet i bybilledet, så­ledes at det også i fremtiden vil fortælle historien om byens elværk. Værket fremstår som det lyse, klassiske musikhus og suppleres nu af det mørke, rå og stemningsfyldte koncert- og spillested Turbinen.

”Det rå look på Turbinen spiller sammen med de industriprægede, røde murstensfacader på byens gamle elværk, der danner rammen om Værket.”

Claus Jensen, partner, RUM

Husets nye 1.sal rummer den store scene, der kan rumme op til 350 stående gæster. Stueetagen er indrettet til kunstnerophold, lounge med bar og intimscene. Kælderen er indrettet med foyer/garderobe, toiletter, teknik og depoter.

Det stemningsfulde lounge og bar design, der skaber en international natklub stemning er udført af Hanne Schultz Woodbox. Lyssætningen er designet af Henrik Vierø fra image and LIGHT. Stokvad & Kerstens har været ingeniører på opgaven.

Se flere billeder af Turbinen.

Stor efterspørgsel efter et professionelt spillested

Turbinen er resultatet af et tæt samarbejde mellem Værkets musik- og teaterchef Mikael Qvist Rørsted og RUM. Efter om- og udbygningen af det nye spillested understøtter det nu en bred vifte af publikumsinteresser og -størrelser der lover godt for fremtiden.

Randers oplevede stor efterspørgsel efter et decideret professionelt spillested i regionen som supplement til det eksisterende musik- og teaterhus Værket. Derfor besluttede man sig for at omdanne og udvide de eksisterende fysiske rammer for at opnå en fleksibel løsning, der ville imødekomme fremtidens krav til arrangementstyper, scenografiske totaloplevelser samt indeklima og daglig drift. Turbinen er desuden indrettet som et fuldt tilgængeligt spillested.

Værdi til regionen, byen og brugerne

Turbinen blev i 2017 at Statens Kunstfond udnævnt til regionalt spillested for en 4 årig periode. Turbinen løfter derved hele byens musikliv og skaber sammenhængskraft og synergi lokalt og regionalt.

Projektet fuldender således byens oprindelige vision om et samlet kunst- og kulturområde med tre stærke kulturinstitutioner; teater (Randers Egnsteater), musikhus (Værket) og spillested (Turbinen).

”Turbinen kultiverer, udvikler og understøtter lokale foreningsmiljøer, iværksætterånd og frivillighedskultur og formår dermed at skabe og udvikle frugtbare samarbejder, som bidrager til at skabe et levende og engageret musikliv.”

Mikael Qvist Rørsted, musik- og teaterchef, Værket

Turbinen har været en del år undervejs og kunne endelig i 2015 realiseres på baggrund af en donation fra Sallingfonden. Turbinen blev indviet i oktober 2016.