Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Vester Mariendal Skole i Aalborg skal renoveres og får ny specialafdeling

Skoleudvalget i Aalborg Kommune har for nylig godkendt dispositionsforslaget til to store byggeprojekter på Vester Mariendal Skole i Aalborg, der tilsammen beløber sig til mere end 100 mio. kroner.

Projektet omfatter dels en renovering og transformation af den nuværende 11.000m2 store skole samt en ny tilbygning på 2.400m2, som skal rumme størstedelen af de mange nye specialelever, som skolen tilføres fra to lokale skoler.

Eksperimenterende og problemløsende undervisning

Skolens vision er, at undervisningen skal være eksperimenterende og problemløsende. Derfor er målet, at transformationen af skolens eksisterende bygninger skal resultere i et inkluderende, moderne læringsmiljø, der understøtter denne undervisningsform. Det betyder, at der skal skabes rammer til ’hands-on-arbejde’, rammer for at kunne formidle stof til hinanden, rammer hvor der kan arbejdes i grupper og diskuteres, og rammer hvor man individuelt kan fordybe sig i materialet.

Omfattende transformation og stor tilbygning

Det samlede projekt omfatter desuden en ny kantine med tilhørende bod, et pædagogisk læringscenter, musik- og værkstedsfaciliteter samt bevægelsesrum til de yngste elever, DUS-arealer, flytning af administrationen samt en ny hovedindgang, der åbner skolen op mod omgivelserne og inviterer indenfor.

Den nybyggede specialafdeling, der skal give plads til yderligere 80 børn, opføres i en tilbygning til den eksisterende skole med separat vejadgang, parkeringsarealer og udearealer.

Se visualiseringer og læs mere om Vester Mariendal Skole.