Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

VINGSTED hotel- og konferencecenter

VINGSTED hotel & konferencecenter – Danmarks aktive konferencecenter opdaterer de fysiske rammer med stor inspiration fra den nære natur med fokus på aktivitet, fleksibilitet og oplevelser for gæsterne.

En intern strategiproces mundede i 2015 ud i en formulering om, at VINGSTED skulle være Danmarks aktive konferencecenter. Dét har sat dagsordenen for en række omfattende forandringer og tiltag.

”Vi har valgt at stille skarpt på vores kernekompetencer, der er facilitering af møder, kurser, konferencer og events. Da vi har naturen og pladsen til at skabe aktiviteter ude og inde for vores konferencegæster, er det oplagt for os, at fokusere på det aktive og naturen”

Mette Ravn, administrerende direktør VINGSTED hotel & konferencecenter

Designmæssig kobling til den omgivende natur

Opdateringen af de fysiske rammer består af en etapevis omdannelse og udvidelse af VINGSTED hotel & konferencecenter med fokus på større fleksibilitet, funktionalitet og æstetisk forbedring – herunder en designmæssig bevidst kobling til den omgivende natur, der er blandt landets smukkeste.

Netop beliggenheden midt i Vejle Ådal, er et af stedets helt store styrker, som RUM har valgt at inddrage aktivt i projektet der omfatter modernisering af halfaciliteter, ny mødesal og loungeområde.

Inddragende proces

Ledergruppen har været inddraget i processen for afdækning og beskrivelse af hvilke designelementer og –tiltag, der på tværs af afdelingerne bedst muligt understøtter VINGSTEDs strategi og fortsatte udvikling som et af landets ledende hotel- og konferencecentre.

Med de nye tiltag får VINGSTED nye muligheder for kunderne, forbedret ’flow’ for kunder og servicepersonale og karakteren af de fysiske rammer udvikles i overensstemmelse med VINGSTEDs identitet og høje krav til kvalitet i aktiviteter og service. Udvidelsen giver samtidig mulighed for at rumme de mange kunder, som VINGSTED pt. siger nej til pga. lokalemangel.

Se flere billeder af projektet her.