Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

VINGSTED hotel & konferencecenter er i fuld gang med udvidelsen

VINGSTED hotel & konferencecenter – Danmarks aktive konferencecenter opdaterer de fysiske rammer med stor inspiration fra den nære natur med fokus på aktivitet, fleksibilitet og oplevelser for gæsterne.

I fuld gang med udvidelsen

Omdannelse og udvidelse af VINGSTED hotel & konferencecenter er i fuld gang. Hen over sommeren har håndværkerne fyldt de eksisterende svømmehalsbassiner op og er nu i gang med at støbe de nye dæk, som skal kunne bære aktiviteterne i den nye, fleksible konferencesal med plads til 700 konferencegæster inkl. en mobil tribune til 250 siddende gæster.

I drift under udførelsen

VINGSTED hotel & konferencecenter er i drift under udførelsen, hvilket stiller store krav til at mindske gener såsom støj og rod fra byggepladsen. RUM, der i hele forløbet har været arkitekter på projekter, varetager nu byggeledelsen under udførelsen. Før sommerferien blev der indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Ove Larsen. De engagerede håndværkere har arbejdet hen over sommerferien, så driften af VINGSTED er blevet forstyrret mindst muligt.

”Det er dejligt at se hvordan arbejdet skrider frem. Håndværkerne har holdt god orden på byggepladsen og ikke larmet for meget, så vi har haft fuld gang i vores aktiviteter her hen over sommeren.

Vi har valgt at stille skarpt på vores kernekompetencer, der er facilitering af møder, kurser, konferencer og events. Da vi har naturen og pladsen til at skabe aktiviteter ude og inde for vores konferencegæster, er det oplagt for os, at fokusere på det aktive og naturen.

Vi glæder os til at kunne indvie de nye rammer næste sommer.”

Mette Ravn, administrerende direktør VINGSTED hotel & konferencecenter

Designmæssig kobling til den omgivende natur

Opdateringen af de fysiske rammer består af en etapevis omdannelse og udvidelse af VINGSTED hotel & konferencecenter med fokus på større fleksibilitet, funktionalitet og æstetisk forbedring – herunder en designmæssig bevidst kobling til den omgivende natur, der er blandt landets smukkeste.

Netop beliggenheden midt i Vejle Ådal, er et af stedets helt store styrker, som RUM har valgt at inddrage aktivt i projektet der udover ny konferencesal omfatter modernisering af halfaciliteter, loungeområde og nye køkken- og servicefaciliteter.

Læs mere om VINGSTED hotel & konferencecenter.