Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Visionært vinderprojekt for ny bydel på Horsens Havn

RUM er arkitekter på helhedsplanen bag den aftale, der nu har sikret, at OMJ Ejendomme skal udvikle og opføre en helt ny bydel på Nordhavnen ved Jernlageret på Horsens Havn. Aftalen omfatter bl.a. 70.000 m2 bebyggelse, en bred havnekanal og attraktive byrum.

Byen til vandet, vandet til byen! Visionen for den nye Horsens Havn har rødder i historien, fra den tid hvor havnen var vital for byens handel og industri. I dag er Horsens en stærk kultur- og oplevelsesby, langt fremme med uddannelse og erhverv, og i top-3 blandt landets hurtigst voksende byer.

Men Horsens skal også i fremtiden være kendetegnet ved at være en havneby. Derfor er visionen, at byen og byens liv skal forbindes med vandet – og vandet til byen.

Retningsgivende for den bydelens udvikling

Planerne for omdannelsen af Horsens Havn har et fantastisk potentiale og derfor er det en stor glæde for os igen at være med til at forme rammerne i vores egen by. Omdannelsen af Nordhavnen vil blive retningsgivende for bydelens øvrige udvikling, hvorfor vi også går til opgaven med en vis ydmyghed.

Begejstret Horsens-borgmester

Horsens’ borgmester, Peter Sørensen, glæder sig over, at udviklingen af Nordhavnen nu for alvor har taget fart og over, at endnu et fantastisk havneprojekt er skubbet i gang. ’Jeg synes, det er et utrolig flot og visionært projekt, OMJ Ejendomme her har sat i søen, og jeg glæder mig til at følge realiseringen af den nye bydel på Nordhavnen. Hele visionen for vores havn er at skabe det gode liv for alle vores borgere – gennem mangfoldighed i boliger, erhvervsejendomme, rekreative områder og erhvervsaktiviteter. Og dette projekt lever til fulde op til byrådets overordnede målsætning, nemlig Havnen tilbage til borgerne og borgerne tilbage til Havnen’.

Helhedsplanen sikrer et attraktivt projekt fra første færd

Omdannelsen af det 42.000 m2 store havneareal sker på baggrund af en både robust og fleksibel helhedsplan. Den er forankret i en helhedsorienteret og bæredygtig strategi for byens udvikling, hvor der lægges stor vægt på at skabe en levende bydel med plads til mangfoldighed og nærvær.

Fremtidssikret mod højvande

Planlægningen tager også højde for sikring mod højvande. Den udgravede jord ved etablering af havnekanal og parkeringsanlæg bliver brugt til at hæve terrænet ca. 1 meter i forhold til det nuværende kajanlæg. Det betyder, at udviklingen af havneområdet også direkte kommer naboerne i området til gode.

Teamet bag vinderprojektet

Bygherre og totalentreprenør på vinderprojektet er OMJ Ejendomme A/S, der har base i Horsens og del i entreprenørvirksomheden Torntoft & Mortensen A/S. RUM har udarbejdet helhedsplan for den nye bydel og deltager i projektet som arkitekt på den videre udvikling samt projektering af bygning og landskab. COWI er en del af projektet som ingeniør på bl.a. anlæggelse af havnekanal, håndtering af forurening, klimasikring, trafikanlæg og de planlagte bygninger.

Det videre forløb

Projektet forventes realiseret over en 7-årig periode. Horsens Kommune er på trapperne med en rammelokalplan, som skal konkretisere de overordnede visioner og sikre samhørighed med udviklingen af havnens øvrige område. Lokalplanen for den nye bydel ved Jernlageret forventes klar ved årsskiftet. Herefter påbegynder OMJ Ejendomme realiseringen af byggeriet, hvor første etape forventes at være dagligvarebutik, bageri og boliger på den del, der kendes som NOPA-grunden.

Se mere om projektet her