arkitektur
proces

tilgang

Vi brænder for arkitektur der gør en forskel: Styrker oplevelsen af lys og rum, stimulerer samvær og interaktion mellem mennesker og bidrager til, at vi sammen skaber et bedre og bæredygtigt samfund!

Vores tilgang til opgaverne er analytisk, undersøgende og dialogbaseret med sigte på et bæredygtigt hovedgreb, der frisætter stedets potentiale, de lokale værdier og skaber en optimal, funktionel planløsning.

Opgaverne er oftest forskellige, men vores tilgang er grundlæggende den samme: Vores mission er at opnå det bedst mulige samspil mellem kundens strategiske mål, brugernes behov og opgavens arkitektoniske potentiale – uanset om det er en præ-analyse, en masterplan, en renovering eller design af nyt byggeri.

arkitektur + proces

Vores måde at arbejde på er båret af dyb respekt for god proces. Vi ved, at undersøgelse, analyser og inkluderende proces er afgørende skridt på vejen til arkitektur, der gør en forskel.

Vi arbejder aktivt med brugerinvolvering og procesdesign, hvor vi gennem en motiveret og udfordrende dialog, afdækker de faktorer i den enkelte opgave, som skaber størst værdi.

Vi sigter højt og kommer til bordet med holdninger, faglig passion og troen på, at det er muligt at skabe arkitektur, der forener optimal funktion, sund økonomi og æstetisk kvalitet.

Vi værner om en samarbejdskultur, der er præget af respekt, en uformel omgangstone, højt til loftet og samarbejder på kryds og tværs.

Arkitekturen skal gøre en forskel og bidrage til, at vi sammen skaber et bedre og mere bæredygtigt samfund.
ydelser

ydelser

RUM tilbyder en bred palet af ydelser og kompetencer under en samlet agenda for arkitektur + proces. Vi har fokus på samskabelse og tror på, at vi sammen kan gøre det bedre!

Vores kerneydelser går på to ben, der understøtter og kvalificerer hinanden.

  • Arkitektrådgivning med fokus på design, skitsering, projektering samt rådgivning under byggeriets udførelse
  • Bygherrerådgivning med fokus på strategi og proces, præ-analyse, programmering og udbud

Vi arbejder med helhedsplaner, kreative inddragelsesprocesser og idéoplæg, landskabs- og bygningsdesign, indretning samt alle tekniske og administrative ydelser i et byggeprojekt.

Vores forståelse af arkitektur + proces favner strategier og design af fysiske rum i alle skalaer.

 

 

 

RUM arbejder indenfor fire segmenter:

  • Sundhed
  • Boliger
  • Leg, læring og kultur
  • Erhverv

Vores mindset er det samme på tværs af segmenterne, men vores kunder har meget forskellige behov!

RUM har gennem uddannelse og erfaring opbygget særlig viden og erfaring indenfor hvert segment, som betyder, at vi kender rammebetingelserne, kan lytte kvalificeret og udfordre fagligt.

Vi kan tilbyde en bred palet af ydelser i kraft af vores stærke kompetencer. RUM er et dynamisk team sammensat af meget erfarne projektledere, kreative arkitekter, faglige specialister og et alsidigt projekteringshold. Vi indgår desuden i et netværk af samarbejdspartnere, som kan øge vores geografiske rækkevidde og styrke teamet med specialer og andre fagligheder.

bæredygtig
kvalitet

bæredygtighed

RUM arbejder med bæredygtighed i 360 graders perspektiv, som balancerer sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter. Vi er uddannet til at arbejde med DGNB-certificering og er aktive i implementeringen af de 17 verdensmål.

Vi arbejder med social bæredygtighed som vores ansvar for altid at sætte mennesket i centrum!

Miljømæssig bæredygtighed udtrykker vores engagement i, og forpligtelse til, at vise omsorg for naturen og tage hånd om miljøet.

Økonomisk bæredygtighed handler om at opnå optimal økonomisk balance – i et helhedsperspektiv.

Bæredygtighed er en sund og nødvendig balance mellem trivsel, ressourceforbrug og værdiskabelse.

proces + værdi

Bæredygtighed har altid været en grundsten i vores arbejdsprocesser, som er udviklet med det klare formål at skabe mest mulig værdi for vores kunder.

RUM har i særlig grad fokus på og respekt for de processer, der kan skabe optimal balance mellem bæredygtighedens parametre. Det er en tilgang, som ligger dybt i vores DNA og måden vi arbejder på og har gjort det, længe før at begrebet ’bæredygtighed’ fik den betydning, som det har i dag.

Mest værdi for pengene!

digitalt byggeri

RUM er i front med det digitale byggeri! Vi arbejder engageret og rutineret med digitale værktøjer og processer. Derfor er der også et stigende antal BIM-specialister og IKT-ledere i vores organisation.

Vi anvender en bred vifte af digitale værktøjer, som alle har til formål at tilføre projekterne værdi i kraft af øget effektivitet og højere kvalitet.

I designprocessen benytter vi simple modeller til simulering af dagslys, akustik samt sol- og vindforhold som procesværktøj. I projekteringsfaserne arbejder vi rutineret med bl.a. høje modelleringsniveauer, typekodning, kollisions- og konsistenskontrol samt en 5D BIM-løsning til økonomisk kalkulation. Vi har også stor erfaring med digitale udbud baseret på mængdeudtræk.

RUM er aktive i en række faglige BIM-netværk og vores metoder opdateres løbende i takt med at områdets udvikling.

kvalitet + økonomi

RUM har et mål om at yde rådgivning, der forener høj faglig kvalitet med involvering af projektets interessenter og en sikker styring af tid og økonomi.

Vores tilgang til ledelse af kvalitet og økonomi går hånd i hånd med missionen om bæredygtig balance.  Vi har derfor også fokus på totaløkonomiske vurderinger, der indskriver arkitektonisk kvalitet, energiforbrug og drift i et samlet billede.

RUM anvender et kvalitetssystem, der omfatter en række procedurer og værktøjer for styring og dokumentation af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Kvalitetssystemet understøttes af en udstrakt brug af BIM-værktøjer til projektering og kalkulation samt anvendelsen af et digitalt KS-værktøj under udførelsen.

Alle projekter gennemføres under ledelse af en erfaren projektleder, som sikrer, at økonomistyring, myndighedskrav, miljø og implementering af byggeteknisk erfaring går hånd i hånd med smukt, funktionelt design.

Bæredygtighed har altid været en grundsten i vores værdier. Det er en tilgang til design og en måde at arbejde på.