Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

arkitektur
proces

tilgang

Vi brænder for arkitektur, der gør en forskel: Styrker oplevelsen af lys og rum, stimulerer samvær og interaktion mellem mennesker og bidrager til, at vi sammen skaber et bedre og bæredygtigt samfund.

Vores tilgang til opgaverne er analytisk, undersøgende og dialogbaseret med sigte på et bæredygtigt hovedgreb, der frisætter stedets potentiale, de lokale værdier og skaber en optimal, funktionel planløsning.

Opgaverne er forskellige, men vores tilgang er grundlæggende den samme: Vores mission er at opnå det bedst mulige samspil mellem kundens strategiske mål, brugernes behov og opgavens arkitektoniske potentiale – uanset om det er en præ-analyse, en masterplan, en renovering eller design af nyt byggeri.

arkitektur + proces

Vores måde at arbejde på er båret af dyb respekt for god proces. Vi ved, at undersøgelse, analyser og inkluderende proces er afgørende skridt på vejen til arkitektur, der gør en forskel.

Vi arbejder aktivt med brugerinvolvering og procesdesign, hvor vi gennem en motiveret og udfordrende dialog afdækker de faktorer i den enkelte opgave, som skaber størst værdi.

Vi sigter højt og kommer til bordet med holdninger, faglig passion og troen på, at det er muligt at skabe arkitektur, der forener optimal funktion, sund økonomi og æstetisk kvalitet.

Vi værner om en samarbejdskultur, der er præget af respekt, en uformel omgangstone, højt til loftet og samarbejder på kryds og tværs.

Arkitekturen skal gøre en forskel og bidrage til, at vi sammen skaber et bedre og mere bæredygtigt samfund.
ydelser

ydelser

RUM tilbyder en bred palet af ydelser og kompetencer under en samlet agenda for arkitektur og proces. Vi har fokus på samskabelse og tror på, at vi sammen kan gøre det bedre.

Vores kerneydelser går på to ben, der understøtter og kvalificerer hinanden.

  • Arkitektrådgivning med fokus på design, skitsering, projektering og rådgivning under byggeriets udførelse
  • Bygherrerådgivning med fokus på strategi, proces, præ-analyse, programmering og udbud

Vi arbejder med helhedsplaner og transformationer, kreative inddragelsesprocesser og idéoplæg, landskabs- og bygningsdesign, bevaringsværdigt og fredet byggeri, lejlighedsvurderinger, indretning samt alle tekniske og administrative ydelser i et byggeprojekt.

Vores forståelse af arkitektur og proces favner strategier og design af fysiske rum i alle skalaer.

 

 

 

RUM arbejder indenfor fire segmenter:

  • Sundhed
  • Boliger
  • Leg, læring og kultur
  • Erhverv

RUM har gennem uddannelse og erfaring opbygget særlig viden og erfaring indenfor hvert segment, som betyder, at vi kender rammebetingelserne, kan lytte kvalificeret og udfordre fagligt.

RUM er et dynamisk team sammensat af erfarne projektledere, kreative arkitekter, faglige specialister og et alsidigt projekteringshold. Vi tilbyder en bred palet af ydelser i kraft af vores stærke kompetencer. Vi indgår desuden i et netværk af samarbejdspartnere, som kan styrke teamet med specialer og andre fagligheder.

lejlighedsvurdering

lejlighedsvurdering

Hvornår har du brug for en lejlighedsvurdering?

Når en andelsbolig enten skal overdrages eller sælges, er det ofte et krav, at fejl, mangler, forbedringer og løsøre bliver afspejlet i udbudsprisen. Andelsvurderingen lægges til andelens grundværdi og tilsammen giver det andelens reelle værdi.

Komplette vurderingsrapporter af andelsboliger

Med overtagelsen af Friborg Lassen i 2021 er RUM specialiseret i at udarbejde komplette vurderingsrapporter af andelsboliger. Vores dedikerede fagmedarbejdere har mangeårig erfaring på dette specifikke område. Netop derfor er vi også fast tilknyttet adskillige andelsboligforeninger især i København.

Vurderinger med afsæt i retningslinjer

Når vi udfører lejlighedsvurderinger, sker det altid med afsæt i foreningens retningslinjer. Har foreningen ikke retningslinjer, tager vi afsæt i ABF’s retningslinjer. Udarbejdelsen af vurderingsrapporter honoreres efter faste priser alt efter omfanget. Vil du vide mere om vores satser, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 

 

Hvordan laves en lejlighedsvurdering?

Vores uvildige vurderingsmedarbejdere gennemgår din andelsbolig rum for rum og noterer forbedringer, fejl og mangler. Det er vigtigt at vide, at det kun omfatter de forbedringer som andelshaveren udpeger.

Forbedringerne skal så vidt muligt dokumenteres i form af regninger, kvitteringer, opgørelser eller den seneste vurdering. Ved manglende dokumentation fastsættes værdien af forbedringerne efter vurderingsmedarbejderens skøn.

Hvad sker der efter en lejlighedsvurdering?

Med afsæt i gennemgangen og dokumentation af forbedringer vurderer vores vurderingsmedarbejder andelsboligens samlede stand og udarbejder en vurderingsrapport, som du modtager på mail. Vurderingsrapporten sendes også til ejendommens bestyrelse og administrator. Herefter kan andelsvurderingen bruges til at fastsætte den endelige salgspris.

Bestil en lejlighedsvurdering hos kab@rum.as

Kontaktperson:
Karin Bentzen
Indretningsarkitekt /koordinator vurderingsteamet
T:+45 33 26 56 09

tilgang til bæredygtighed

360 graders perspektiv

RUM arbejder med bæredygtighed i 360 graders perspektiv, som balancerer sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter. Vi er uddannet til at arbejde med DGNB-certificering, Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og Svanemærkning, og vi er aktive i implementeringen af de 17 verdensmål.

Vi arbejder med social bæredygtighed som vores ansvar for altid at sætte mennesket i centrum.

Miljømæssig bæredygtighed udtrykker vores engagement i, og forpligtelse til, at vise omsorg for naturen og tage hånd om miljøet.

Økonomisk bæredygtighed handler om at opnå optimal økonomisk balance – i et helhedsperspektiv.

Bæredygtighed er en sund og nødvendig balance mellem trivsel, ressourceforbrug og værdiskabelse.

proces + værdi

Fokus på bæredygtighed har altid været en grundsten i vores arbejdsprocesser, som er udviklet med det klare formål at skabe mest mulig værdi for vores kunder.

RUM har i særlig grad fokus på og respekt for de processer, der kan skabe optimal balance mellem bæredygtighedens parametre. Det er en tilgang, som ligger dybt i vores DNA og måden vi arbejder på og har gjort det, længe før at begrebet ’bæredygtighed’ fik den betydning, som det har i dag.

Mest værdi for pengene!

digitalt byggeri

RUM er i front med det digitale byggeri. Vi arbejder engageret og rutineret med digitale værktøjer og processer. Derfor er der også flere BIM-specialister og IKT-ledere i vores organisation.

Vi anvender en bred vifte af digitale værktøjer, som alle har til formål at tilføre projekterne værdi i kraft af øget effektivitet og højere kvalitet.

I designprocessen benytter vi simple modeller til simulering af dagslys, akustik samt sol- og vindforhold som procesværktøj. I projekteringsfasen arbejder vi rutineret med bl.a. høje modelleringsniveauer, typekodning, kollisions- og konsistenskontrol samt en 5D BIM-løsning til økonomisk kalkulation. Vi har også stor erfaring med digitale udbud baseret på mængdeudtræk.

RUM er aktiv i en række faglige BIM-netværk, og vores metoder opdateres løbende i takt med områdets udvikling.

kvalitet + økonomi

RUM yder rådgivning, der forener høj faglig kvalitet med involvering af projektets interessenter og en sikker styring af tid og økonomi.

Vores tilgang til ledelse af kvalitet og økonomi går hånd i hånd med missionen om bæredygtig balance.  Vi har derfor også fokus på totaløkonomiske vurderinger, der indskriver arkitektonisk kvalitet, energiforbrug og drift i et samlet billede.

RUM anvender et kvalitetssystem, der omfatter en række procedurer og værktøjer for styring og dokumentation af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Kvalitetssystemet understøttes af en udstrakt brug af BIM-værktøjer til projektering og kalkulation samt anvendelsen af et digitalt KS-værktøj under udførelsen.

Alle projekter gennemføres under ledelse af en erfaren projektleder, som sikrer, at økonomistyring, myndighedskrav, miljø og implementering af byggeteknisk erfaring går hånd i hånd med smukt, funktionelt design.

Bæredygtighed har altid været en grundsten i vores værdier. Det er en tilgang til design og en måde at arbejde på.